Регистър на транспорта

ЧСОУ ЛОТОС, Град София

ЧСОУ ЛОТОС
Информация

ЧСОУ ЛОТОС

ЧСОУ ЛОТОС е частно средно общообразователно училище, собственост на ТРИАСС АД, открито със Заповед No РД - 14-14 / 15.03.2010 година, на Министъра на образованието, младежта и науката на Република България.
Училищните учебните програми и планове осигуряват интензивно изучаване на английски, испански, немски, китайски и други редки езици, характерните особености на културите на народите от Изтока, Запада и отвъд океана, протокол и етикет в обществото, както и извънкласни дейности, някои от които са визитната картичка на училището ни.
Учебно - образователният и възпитателен процес съчетава ценностите и най-добрите практики на традиционната българска педагогика и образование от миналото, с богатите традиции и практики на образованието в Европа и света. Обучението при нас цели да подготви младите хора така, че да могат да отговорят на най - високите изисквания на световните университети. Като развива критичното мислене, ЧСОУ ЛОТОС стимулира толерантен обмен на идеи и насърчава желанието да се учи цял живот. По този начин учениците израстват като личности и бъдещи лидери с енциклопедични знания, с високо гражданско самосъзнание. Те са ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и са водени от идеалите на демокрацията.
Ние, основателите на ЧСОУ ЛОТОС, създаваме училище в духа на възрожденците, с много любов и грижа за децата!
Ние знаем, че ангажирайки се да свършите добре вашата житейска работа, трябва да сте честни със себе си и да започнете веднага!

Контакти

ЧСОУ ЛОТОС

Град София, Община Столична, кв. Захарна фабрика, ул. Билянини извори 4
Телефон: 0887568667
GSM: 024416880
Интернет сайт: 

Още Транспортни фирми в Община Столична

Регистър на транспорта

СКОРПИО 1 ЕООД, София

Скорпио 1 ЕООД е транспортна фирма, чието седалище е в град София, кв. Ботунец 1. Фирмата осъществява товаро-транспортни курсове в цялата страна и Гърция.