Регистър на транспорта

Транспортни фирми в Община Шабла

Области в България

Транспортни фирми в Община Шабла

ОБЩИНА  ШАБЛА

ОБЩИНА ШАБЛА, Шабла

Община Шабла е разположена в Североизточен планов регион на България в област Добрич. Общината се състои от 16 градове и села. Центърът на община Шабла е Град Шабла. с общо население 5 069 жители. На