Регистър на транспорта

Товарен транспорт и спедиция в Община Костинброд

Области в България

Товарен транспорт и спедиция в Община Костинброд

ДЖИЕВ АД

ДЖИЕВ АД, Костинброд

Фирмата извършва вътрешен и международен транспорт. Спедиция и складова дейност. Друго направление в дейността на Джиев АД е преноса и снабдяването с природен газ на община Костинброд, като фирмата пл

КАРГОСПИЙД ЕООД

КАРГОСПИЙД ЕООД, Костинброд

Фирма Каргоспиийд ЕООД предлага пълна гама логистични услуги за своите клиентите, която да обхване целия логистичен цикъл и процеси като: проверка готовност за натоварване, документна обезпеченост, тр