Регистър на транспорта

Транспортни фирми в Област София (3)

Области в България

Транспортни фирми в Област София (3)

Транспортни фирми 31-45 от 351 в Област София
ДЖИЕВ АД

ДЖИЕВ АД, Костинброд

Фирмата извършва вътрешен и международен транспорт. Спедиция и складова дейност. Друго направление в дейността на Джиев АД е преноса и снабдяването с природен газ на община Костинброд, като фирмата пл