Регистър на транспорта

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД, Град София

Галерия

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД
Информация

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД

Национална Организация за обучение и развитие в транспорта Нодис ООД е със седалище град София.

Създадена по инициатива на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, която обединява и защитава интересите на транспортни предприятия.

Основната задача на Нодис е да развива и да прилага нови учебни програми, в рамките на европейското транспортно законодателство, които да гарантират нивото на професионална подготовка на кадрите от автомобилния транспорт.

Учебните програми и съдържанието на печатните издания са съгласувани и редактирани от доказани професионалисти в автомобилния транспорт.

Критериите за подбор и последващо периодично обучение на преподавателския състав са адаптирани към последните тенденции в областта на автомобилните превози.

Чрез своите регионални центрове в страната организацията цели да подпомага практиката в автомобилния транспорт чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и подобряване нивото на професионалните умения.

Контакти

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА НОДИС ООД

Град София, Община Столична, бул. Цар Борис III № 116, офис 4
Телефон: 0886199234
Факс: 024441440
Интернет сайт: 

Още Транспортни фирми в Община Столична

Регистър на транспорта

СКОРПИО 1 ЕООД, София

Скорпио 1 ЕООД е транспортна фирма, чието седалище е в град София, кв. Ботунец 1. Фирмата осъществява товаро-транспортни курсове в цялата страна и Гърция.