Регистър на транспорта

КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД, Град София - Услуги

Галерия

КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД

КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД
Услуги

КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД

Карго Експрес - Ен Ти ЕООД предлага :

 


Вътрешен и международен автомобилен транспорт :


Комплектни и частични товари.
Извънгабаритни товари.
Групажни пратки със седмични групажни линии от/до Европа.
Опасни товари – групажни и комплектни.
Транзит на стоки и ре-експорт.
Експресна доставка на изложбени експонати, личен багаж и други.
Проследяване - във всеки един момент къде се намират Вашите стоки.


Морски транспорт :


Транспорт на комплектни товари - Full Container Load.
Транспорт на групажни товари - Less than Container Load.
Пристанищни операции във Варна, Бургас и Гърция.
Мултимодален транспорт
Комбиниран транспорт
Складиране
Обработка на документи
Проследяване - във всеки един момент къде се намират Вашите стоки.


Склад и логистични услуги :


Складове за свободно складиране на стоки.
Складове под митнически контрол.
Количествен и качествен стоков контрол.
Палетизиране, сортиране, пакетиране, етикиране.
Транзитиране и реекспорт на пратки.


Митнически услуги :


Обработка на документи за внос, износ, транзит и ре-експорт на стоки.
Изготвяне на всички видове сертификати, придружаващи стоките.
Митническо представителство.
Транзит на стоки.
Митническо и свободно складиране на стоки.
Деконтейнеризация и транспорт в страната на комплектни и групажни стоки.
Консултации.


Групажни линии.


Договорни взаимоотношения.


Фериботни резервации.

 

Контакти

КАРГО ЕКСПРЕС - ЕН ТИ EООД

Град София, Община Столична, бул. Тодор Каблешков 55, ет.3
Телефон: 024008096, 024008097, 024008098, 024008099
Факс: 024008096, 024008097, 024008098, 024008099
Интернет сайт: 

Още Транспортни фирми в Община Столична

Регистър на транспорта

СКОРПИО 1 ЕООД, София

Скорпио 1 ЕООД е транспортна фирма, чието седалище е в град София, кв. Ботунец 1. Фирмата осъществява товаро-транспортни курсове в цялата страна и Гърция.