Регистър на транспорта

ДЖИЕВ АД, Град Костинброд

ДЖИЕВ АД
Информация

ДЖИЕВ АД

Фирмата извършва вътрешен и международен транспорт. Спедиция и складова дейност. Друго направление в дейността на Джиев АД е преноса и снабдяването с природен газ на община Костинброд, като фирмата планира пълното газифициране на община Костинброд за период от десет години.Тази си дейност дружеството извършва съвместно с проектантската фирма Еврогазкомпания, която има дългогодишен опит в изграждането на газопреносни мрежи.

Контакти

ДЖИЕВ АД

Телефон: 072160110, 0885732032

Още Транспортни фирми в Община Костинброд