Регистър на транспорта

ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД, Град Бургас

Галерия

ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД

ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД
Информация

ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД

Декка - Корабна Агенция ПБ - Рубенов, Ганчев, Динев и сие СД е фирма със седалище град Бургас.

Развиват своята дейност в областта на услугите. Фирмата се занимава с корабно агентиране.

Корабните агенти са представители на корабособствениците пред местните власти и  съветници на капитаните по осъществяване на взаимоотношенията им с различни органи, организации и фирми на българска територия.

За да изпълняват своите задължения корабните агенти познават основните нормативни и законодателни актове.

Корабните агенти работят с пристанищната администрация,  митницата, външнотърговски фирми, летища, гари, автотранспортни и таксиметрови служби и банки.

Взаимоотношенията с различни инстанции, различните изисквания и правила за поведение правят професията на агентите много отговорна.  

Предлагат следните услуги :

Присъства на входящата и изходящата контрола.

Посредник при възникнали спорове от трудово - правен, икономически и търговски характер.

Изготвя корабни документи.

Контакти

ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД

Град Бургас, Община Бургас, л. Константин Фотинов № 19 А
Телефон: 056840225, 0886000561, 0886000549

Още Транспортни фирми в Община Бургас