Регистър на транспорта

Вива - Метал ООД, Град Радомир

viva metal radomir

viva metal radomir, вива метал оод, вива метал оод радомир, вива метал радомир, изкупуване на метални отпадъци радомир, изкупуване на негодни акумулатори радомир, изкупуване на стари автомобили радомир, метални отпадъци радомир, площадки за метални отпадъци радомир, предпочитана фирма за отпадъци радомир, препоръчана фирма за отпадъци радомир, разкомплектоване на стари автомобили радомир, сортиране на метали радомир, съхранение на метали радомир, търговия с метални отпадъци радомир, фирма за метални отпадъци радомир

Вива - Метал ООД
Информация

Вива-Метал ООД

Вива-Метал ООД e фирмата със седалище град Радомир.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите в областта на търговията с отпадъци от черни и цветни метали. От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Дейността на фирмата е ориентирана към изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.


Стабилно стъпила на българския пазар, Вива-Метал ООД се стреми се да предлага разнообразна гама продукти, които напълно да задоволяват нуждите на клиентите, с високо качество, на достъпни цени.


Фирмата разполага с две бази в град Радомир. Площадката находаяща се в промишлена зона Червена могила гр. Радомир разполага със закрито хале, има изграден и каломаслоуловител.


Вива-Метал ООД извършва дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, опаковки и други неопасни отпадъци.


На площадките са обособени контролно-пропусквателен пункт и зони за събиране и съхраняване на отпадъци, които са обозначени със съответните кодове и наименования на съхраняваните отпадъци:

 

  • зона за съхраняване на черни и цветни метали;

 

  • зона за отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

 

  • зона за оловни акумулаторни батерии и др.;

 

  • зона за измерване на отпадъци, оборудвана с измервателно устройство;

 

  • зона за третиране на отпадъци;

 

  • зона за престой на автмобили за товаро-разтоварни дейности.

 

Има въведена компютърна информационна система. Осигурено е 24-часово видеонаблюдение.

 

Друго направление в дейността на Вива - Метал ООД е есенно-зимно и лятно поддържане и почистване на пътища, тротоари, площади, паркове и други площи, предназначени за общо ползване. Дружеството разполага със специализирана снегопочистваща техника.


Вива - метал ООД извършва:

 

  • машинно снегопочистване;
  • снегопочистване и обработване с препарати срещу замръзване;
  • снегопочистване и опесъчаване;
  • снегопочистване и извозване на събрания сняг.


Своевременното снегопочистване осигурява спокойствие и комфорт през зимния период.

 

Вива-Метал ООД разполага с екип, притежаващ подходящи умения и опит, успешно справящ се с професионалните предизвикателства. Това помага на фирмата да поддържа репутацията на надежден и предпочитан партньор в областтите на дейност.


Компанията широко е стъпила на пазара, радва се на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, Вива-Метал ООД се наложи и утвърди, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.


Дружеството се представлява от г-н Станислав Станков в качеството на Управител.

Контакти

АНДРОМЕДА ГРУП ЕООД

Град Радомир, Община Радомир, ж.к. Ное, бл. 4 ет. 5 ап. 27
GSM: 0898731675

Галерия

Още Транспортни фирми в Град Радомир

Още Транспортни фирми в Община Радомир

Регистър на транспорта

Вива - Метал ООД, Радомир

Вива-Метал ООД e фирмата със седалище град Радомир. Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите в областта на търговията с отпадъци от черни и цветни метали. От основаването