Регистър на транспорта

АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД, Град София

Галерия

АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД
АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД
АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД

АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД
Информация

АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД

Красивата столица на България София е разположена в Западния Централен регион на България в Софийската котловина. В София е седалището на  Агрокомплект  ЕАД, което развива своята дейност в областта на селското стопанство. Дружеството е основано през 1974 година. То е специализирано инженерингово дружество занимаващо се с проучване, проектиране, изграждане на обекти в областта на хидромелиоративното и хидротехническото строителство, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.  С оглед на по-доброто използване на опита и професионализма на своя състав дружеството е формирало структура на звената си за изпълнение на отделните проекти . Агрокомплект притежава свое собствено проектанско направление. Дружеството има поделения в Сирия, Либия и Ирак. Повече от 35 години поддържа активни бизнес отношения с водещи мождународни компании от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Основната дейност е насочена към строителство и управление на хидромелиоративни обекти, като дренажни и напоителни системи, помпени станции и рекултивация на земи. Хидротехнически обекти, като язовири, водноелектрически централи, тунели, корекция и изграждане на речни корита и мостове. Индустриални обекти, като фуражни заводи, заводи за производство на брашно и силози за зърно. Агро-индустриални обекти в т.ч. селскостопански обекти и на хранително - вкусовата промишленост, като отопляеми и слънчеви оранжерии, птицеферми, птицекланници и системи за контрол на ерозията. Обучение на оперативен и ръководен персонал.  Изпълнителен директор е Искрен Цонев.   

       


Контакти

АГРОКОМПЛЕКТ - ЕАД

Град София, Община Столична, бул. Княз Александър Дондуков № 54

Още Транспортни фирми в Община Столична

Регистър на транспорта

СКОРПИО 1 ЕООД, София

Скорпио 1 ЕООД е транспортна фирма, чието седалище е в град София, кв. Ботунец 1. Фирмата осъществява товаро-транспортни курсове в цялата страна и Гърция.