Регистър на транспорта

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Град Добрич

агпет

агпет, агпет добрич, асоциации, асоциация градски електротранспорт, асоциация на предприятията електротранспорт, градски електротранспорт, добрич, електротранспорт

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Информация

агпет добрич

 

Асоциация на предприятията от градския електротранспорт в Република България – АГПЕТ е юридическо лице, което е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 1516/09.07.2001 г.


Предметът на дейност на Асоциация на предприятията от градския електротранспорт е обособен в областта на Решаване проблемите по модернизация и обновление на електротранспорта на територията на РБългария.


Сдружението работи по отношение координация на дейностите, които се отнасят до повишаване качеството на техническото обслужване и ремонтните дейности на колите.

 

Асоциацията защитава интересите на членовете си при приемане на нормативни актове, свързани с техническата и търговската експлоатация на градския електротранспорт.


Основните цели на АГПЕТ са да обединява, изразява, защитава и представлява интересите на членовете на Асоциацията, пред българските и чуждестранните търговски дружества, оргазнизации и държавни институции.


асоциация на предприятията от градския електротранспортАГПЕТ работи в направление възраждане и обединяване на българския електротранспорт и неговото издигане до европейско ниво. Асоциацията съдейства за опростяване на съпътстващите административни изисквания.


Асоциация на предприятията от градския електротранспорт успява да постигне поставените цели посредством организирането и провеждането на работни срещи, семинари, симпозиуми, конференции и други мероприятия. По този начин успява да създаде предпоставки и необходимите условия за обединяване на всички свои членове и насочване на потенциала към намиране решения на актуални за бранша проблеми.


Сдружението разработва и защитава пред държавните, законодателните, общинските организации и власти, своите концепции и виждания за организиране и налагане на реформи в сферата на електротранспорта. Реформи, целящи подобряване на техническите, икономическите и социалните показатели.


Асоциация на предприятията от градския електротранспорт работи в тясно сътрудничество и с други обществени организации, имащи пряко или косвено отношение към нейните цели.

Контакти

ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ ЕООД

Град Добрич, Община Добрич-град, ул. Войвода Димитър Калъчлията 1
GSM: 0889323647
Интернет сайт: eltransport.info

Галерия

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Още Транспортни фирми в Град Добрич

ЕВРОКАРГО ЕООД

ЕВРОКАРГО ЕООД, Добрич

ЕВРО КАРГО ЕООД Днес ЕВРО КАРГО ЕООД е една динамично развиваща се транспортна компания с висок обем на превозени товари и постоянно разрастващ се съвременен автопарк. За последните няколко год

ЕВРОКАРГО ЕООД

ЕВРОКАРГО ЕООД, Добрич

ЕВРО КАРГО ЕООД е една динамично развиваща се българска транспортна компания с висок обем на превозени товари и постоянно увеличаващ се брой нови и модерни превозни средства. За изминалит

А М М ООД

А М М ООД, Добрич

А М М ООД е специализиран сервиз за тежкотоварни автомобили. От няколко години нашият млад и квалифициран екип, ежедневно се стреми да наложи по-високи стандарти в работата си с Вас.Сервизът извършва

Регистър на транспорта

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, Добрич

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД е най - големият и основен превозвач в област Добрич, наследник на ДАП - Добрич. През 1991 година АС Пътнически превози се отделя от ДАП Автокомбинат - Добрич и се р